Powrót do Obiekty 4/5 (1)

Kościół, świątynia

Oceń

Permalink do tego artykułu: https://krainakarkonoszy.pl/obiekty/kosciol-swiatynia/

Bazylika św. Erazma i św. Pankracego

Bazylika św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej Górze (nie wiadomo, kiedy została wybudowana, gdyż pierwszy zapis o niej jest z 1303.r po jej pożarze) to piękna gotycka budowla i jednocześnie najstarsza budowla w Jeleniej Górze. 15 maja 2011 Benedykt XVI zmiana jej nazwę na bazylikę mniejszą. Jest to typowa gotycka świątynia z jej charakterystycznymi …

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze Dawny barokowy kościół Najświętszej Maryi Panny  wybudowany w 1737r. Kościół  wzniesiony na fundamentach starszego obiektu. Do 1925 kościół rzymskokatolicki, został przekazany władzom miejskim, a następnie w 1948 oddany w użytkowanie Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu. Wyposażenie cerkwi z lat 1948–1952 zgodne z obrządkiem lub przywiezione ze zniszczonych cerkwi na …

Cmentarz jeńców wojennych z obozu w Borowicach

Cmentarz jeńców wojennych z niemieckiego obozu w Borowicach. W obozie zmarło i zamordowanych zostało przez niemieckich strażników w latach 1939 – 1945 przez niemieckich strażników  jeńcy wojenni różnych narodowości i robotnicy przymusowi z polski, budowniczowie drogi sudeckiej. Na cmentarzyku w Borowicach znajduje się 38 bezimiennych mogił z dębowymi krzyżami, oznaczonymi odnalezionymi identyfikatorami obozowymi, oraz jeden duży zbiorowy …

Dawny Klasztor Cystersów

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, dzwonnica, d. klasztor cystersów, ob. Pijarów. Zespół poklasztorny powstawał stopniowo od XVI do XVIII wieku za sprawą krzeszowskich Cystersów. Klasztor – czteroskrzydłowy, dwukondygnacyjny z wirydarzem, wzniesiony w latach 1586-87. Na terenie byłego zakonu obecnie znajduje się Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, dzwonnica, d. klasztor cystersów, ob. Pijarów, część gmachu zajmują …

Kaplica św. Anny Jelenia Góra

Kaplica św. Anny Jelenia Góra Kaplica umieszczona została w średniowiecznej bastei, gruntownie przebudowanej w 1514 r. Kaplica uległa zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej i następnie odbudowana. Barokowy wystrój pochodzi z okresu odbudowy. Nad portalem wejściowym umiejscowiony jest łaciński napis – Wzniesiono na chwałę wielkiej babki Chrystusa, św. Anny, oraz ukryta jest data: 1715 r. W zewnętrznej wschodniej ścianie …

Kaplica Św. Anny w Kowarach

Kaplica Św. Anny w Kowarach jest późnobarokową kaplicą  wzniesioną w 1727 r przez Caspra Jentscha.  Została założona na planie elipsy. Wieńczy ją ośmioboczna latarnia, przykryta cebulastą kopułką. Położona jest na wzgórzu skąd roztacza się przepiękny widok na panoramę Kowar i Rudaw Janowickich.                     Galeria fotograficzna:

Kaplica św. Anny w Sosnówce

Kaplica św. Anny na zboczach Grabowca Sosnówce – zabytkowa kaplica na Grabowcu w Sosnówce w powiecie jeleniogórskim której powstanie datowane jest na XVI wiek jako obronna basteia (jedna z 9). Aktualnie kaplica posiada wyposażenie z kaplicy na Śnieżce. Otwierana jest raz do roku 26 lipca w dniu św. Anny. Przy kaplicy znajduje się Dobre Źródło …

Kościół Bożego Ciała

Kościół p.w. Bożego Ciała oo. Franciszkanów wybudowany w latach 1884-86 w stylu neoromańskim, ufundowany przez Schaffgotschów. Wewnątrz obrazy i sztandary namalowane przez Wlastimila Hofmana, a wśród nich obraz umieszczony w ołtarzu głównym – „Chrystus z Eucharystią” na tle Szrenicy. Galeria fotograficzna:

Kościół ewangelicki w Miłkowie

Kościół ewangelicki w Miłkowie (ruiny), wzniesiony w latach 1754-1755 przez konduktora budowlanego Michaela Weissego. Obecnie pozostały jedynie ruiny kościoła i przykościelny cmentarz Kościół wzniesiony na planie prostokąta nakryty był czterospadowym dachem (obecnie dach nie istnieje). Ciekawostką na cmentarzu są trzy średniowieczne krzyże pokutne, na dwóch z nich wyryte są kusza, miecz oraz kształt ludzkich stóp. …

Kościół ewangelicko-augsburski w Cieplicach

Kościół ewangelicko-augsburski został wybudowany w latach 1774-1779 według pomysłu Demusa – jeleniogórskiego architekta. Styl budowli to późny barok z orientacji wiedeńskiej. Jeden z nielicznych ewangelickich kościołów w okolicy. Kościół był niedawno remontowany, więc zdecydowanie warto go zobaczyć.                                 Galeria fotograficzna:

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Podgórzynie wybudowany 1742 roku przez gminę ewangelicką z Podgórzynie . Początkowo była to skromna drewniana budowla nazywana domem modlitwy (Bethaus). W 1750 roku w wyniku  powodzi świątynia została zniszczona. Budowę nowej świątyni rozpoczęto w 1778 roku, a kamień węgielny położono 3 maja 1779 roku, a już w 1780 roku budowę …

Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej w Sosnówce

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, wzniesiony w stylu klasycystycznym w latach 1816-1820, do 1945 r był kościołem ewangelickim. Wnętrza kościoła w stylu barokowym i klasycystycznym z XVIII i XIX wieku. Rodzaj budowli halowej z kwadratową wieżą, zwieńczoną hełmem z prześwitem. Okna w dwóch rzędach, dolne w boniowanym cokole, górne wysokie o półkolistym zamknięciu.   …

Kościół Matki Boskiej Różańcowej

Kościół cmentarny pw. Matki Bożej Różańcowej z 1650r jest najstarszą i jednocześnie pierwszą świątynią (zachowaną) w Szklarskiej Porębie. Wnętrze świątyni zdobi późnorenesansowy ołtarza, a na cmentarzu przynależącym do kościoła zachowane są nagrobki z XVII i XIX wieku.                     Galeria fotograficzna:

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karpaczu – zabytkowy kościół katolicki (od końca II wojny światowej), zbudowany jako świątynia ewangelicka (dzięki „Stowarzyszeniu Budowy Kościoła”, na którego czele stał pastor Richard Gunther z Miłkowa). Uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się 13.09.1908 r. pod przewodnictwem generalnego superintendenta D. Haupta. W kościele warto zwrócić uwagę na: sufit ozdobiony kasetonami …

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie wzniesiony w latach 1744-1745 – konstrukcja ryglowa. Początkowo kościół protestancki, obecnie pełniący funkcję kościoła parafialnego. W 1750 r. jej wnętrze zabudowano drewnianymi emporami, a w 1796 r dobudowano zakrystię. Na stropie ludowo-rzemieślnicze malowidła o tematyce religijnej. Wyposażenie kościoła barokowe: -ołtarz główny -ambona, chrzcielnica, -prospekt organowy, -drewniane rzeźby. W …

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Budowę kościoła rozpoczęto 19.06.1900 r kiedy to uzyskane zostało pozwolenie na kupno parceli. Ofiary na parcelę i budowę zbierał ks. Heinrich Hitschfeld. Budowę rozpoczęto 26.04.1909 r , projekt wykonał wrocławski  architektek Ludwik Schneidera. W dniu 01.07.1909 r. dziekan z Jeleniej Góry ks. Franz Forche poświęcił kamień węgielny. Dnia 28.10.1909 r. założono krzyż na wieży, a …

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy, to zabytkowy gotycki kościół, który został wybudowany na końcu  XV wieku, przebudowany w 1754 roku. Jest to niewielka budowla wybudowana z najmniejszymi szczegółami charakterystycznymi dla gotyckiego stylu architektonicznego. Obok wybudowana jest zakrystia oraz kruchta, zaś na ich murach zauważyć można dwie płyty nagrobne.             …

Kościół Niepokalanego Serca NMP

Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1754-86, położony w szklarskiej Porębie Dolnej. Obok Kościoła kamień upamiętniający poczatować Szklarskiej Poręby.                                 Galeria fotograficzna:

Kościół p.w. Św. Józefa w Świeradowie Zdrój

Kościół p.w. Św. Józefa wybudowany początkowo jako kaplica w latach 1898-99 dzięki staraniom hrabiny von Schaffgotsch. Aktualnie Kaplica łącznie częścią nowobudowaną stanowi integralną całość kościoła p.w.Św. Józefa, a nazwę są zawdzięcza przeniesionemu ze starej kaplicy ołtarzowi poświęconemu właśnie Św. Józefowi Wewnątrz znajdują się ołtarz św. Józefa, cztery witraże przedstawiające Serce Pana Jezusa, Matkę Boską, św. …

Kościół Przemienienia Pańskiego w Staniszowie

Kościół Przemienienia Pańskiego pochodzący z XV wieku, położony pośrodku Staniszowa u podnóża góry Witosza. W XVII zmieniono w nim część portali z obramowań okiennych a w 1784 r przebudowano hełm wieży. Kościół katolicki w latach 1845-1945 na życzenie hrabiów Reuss służył katolikom i protestantom. Obecnie kościół katolicki.                 …

Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach

Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach jest najstarszym zabytkiem miasta i położony jest przy placu Franciszkańskim. Pierwsza wzmianka o kościele  pochodzi z XIII wieku kiedy to w miejscu obecnego kościoła miała być zbudowana drewniana kaplica pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Kościół w obecnym kształcie jest budowlą w stylu gotyckim, ozdobioną wieżą zwieńczoną blaszanym hełmem. Z wczesnych wieków średnich …

Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (rzymskokatolicki, niegdyś ewangelicki)  wybudowany w dawnym mieście górniczym – Miedziance w 1829r (kamień węgielny położono w 1826r). Obecnie kościół filialny odprawiane są w nim co niedziela o godz. 10:00 msze święte oraz  świętojańskie nabożeństwa.                     Galeria fotograficzna:

Kościół św. Jadwigi w Karpnikach

Kościół św. Jadwigi  w Karpnikach – rzymsko-katolicki kościół parafialny z XIV–XIX wieku, pierwotnie gotycki, barokowy, a później renesansowy. Pierwsza wzmianka o świątyni pojawia się w roku 1399, wymieniając polskiego proboszcza Sołtana Klonicza. W roku 1589, w trakcie gruntownej przebudowy kościoła, dodano świątyni charakterystyczną renesansową attykę. Kolejna przebudowa miała miejsce w roku 1648. Jest to budowla …

Kościół św. Jadwigi w Miłkowie

Kościół pw. św. Jadwigi w Miłkowie został wzniesiony w latach 1542-1543 (pierwszy kościół który uległ zniczeniu okoł 1430r podczas wojen husyckich powstał w 1289r). Następnie przebudowany w XVIIIw. W IX w dobudowanao wieżę zachodnią i przybudówkę. Obecnie kościów w układzie dwunawowym z nieforemnym, wielobocznym zakończeniem części wschodniej, z wieżą od zachodu, nakryty dwuspadowym dachem i …

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bukowcu

Kościół św. Jana Chrzciciela w Bukowcu zbudowany w 1728 r. jako drewniany dom modlitw, następnie w 1782 r. zamieniony na murowany jako kościół ewangelicki. W 1841 r. gruntownie przebudowany. Obecnie parafia katolicka. Budowla barokowa o charakterze salowym z wolutowym szczytem i dwuspadowym dachem pokrytym łupkiem.                   Galeria …

Kościół św. Marcina w Bukowcu

Kościół pod wezwaniem świętego Marcina w Bukowcu – późnogotycka świątynia będąca kościołem filialnym parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bukowcu. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1399 roku. W XVI wieku świątynia prawdopodobnie została przebudowana przez ród von Zedlitzów, i pozostaje w tej formie do dnia dzisiejszego. We wnętrzu kościoła umieszczony jest nagrobek z herbem arystokratycznego rodu. …

Kościół św. Marcina w Sobieszowie

Kościół św. Marcina w Sobieszowie – wzniesiony z ok. 1305 roku, pierwotnie nosił wezwanie św. Barbary, położony na wypłaszczeniu stoku nad potokiem Wrzosówka. Murowany, kryty dachem dwuspadowym, bezwieżowy. Korpus kościoła składa się z prezbiterium, dwóch naw oraz zakrystii. Na terenie przy kościele wolnostojąca dzwonnica. W 1520 r. został przejęty przez protestantów, którzy przebudowali go w duchu …

Kościół Św. Trójcy w Podgórzynie

Kościół parafialny Św. Trójcy w Podgórzynie pochodzi z 1318r. Aktualna forma z ok. 1792r., późnobarokowy, restaurowany w 1961 r. Murowany, jednonawowy, z kwadratowym prezbiterium, w całości nakryty sklepieniami krzyżowymi, zachował we wnętrzu kamienną chrzcielnicę z 1486 r. i barokowe wyposażenie, pochodzące z okresu budowy kościoła.                     …

Kościół w Mysłakowicach NSPJ

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach usytuowany na południe od Pałacu Mysłakowice, na skraju parku. Kamień węgielny położono 12.09.1836 r. w obecności brata królewskiego Wilhelma z Karpnik, budowa postępowała sprawnie jednak 8 czerwca1838 r. nastąpiła katastrofa budowlana – zawaliła się wieża kościelna. Król nakazał budowę kościoła od nowa i poświęcenie kościoła nastąpiło 8.12.1840 r. …

Mauzoleum Beckera w Maciejowej

Mauzoleum wzniesione zostało po śmierci jednego z ostatnich właścicieli nieistniejącego już Pałacu Maciejowa, Emila Beckera, czyli po 1891, a przed 1902 r. i położone jest w „dzikiej” części byłego parku pałacowego. Jest to budowla murowana z wykończeniem z czerwonego granitu wykonana w stylu neoklasycyzmu. kryta jest wysokim kopulastym dachem. Wewnątrz znajdowały się tablice inskrypcyjne oraz …

Parafia Miłosierdzia Bożego w Jagniątkowie

Nie jest to co prawda świątynia zabytkowa jednak ze względu na położenie (sprzed kościoła roztacza się wspaniała panorama na zachodnią część Karkonoszy ze Śnieżnymi Kotłami.) i ciekawą architekturę nawiązującą do form podhalańskich warto zobaczyć Budowę kościoła rozpoczęto w 1980r.                       Galeria fotograficzna:

Ruina kościoła ewangelickiego w Pobiednej

Ruiny kościoła ewangelickiego w Pobiednej koło Świeradowa Zdrój – kościół wybudowany w stylu gotyckim, prawdopodbnie w 1346 roku, przebudowany w latach 1687 – 1692. W okresie powojennym popada w ruinę. Po wojnie, kościół stopniowo popadł w ruinę. Kościół graniczny, licznie odwiedzany był przez śląskich ewangelików ze Flinsbergu, Schreiberhau, a nawet Hirschbergu. Przed 1945 rokiem w …

Stary Cmentarz w Kowarach

Stary cmentarz w Kowarach, położony za Urzędem Miasta. Wśród nagrobków grób Józefa Gielniaka, artysty grafika mieszkającego i tworzącego w Bukowcu.                       Galeria fotograficzna:

Świątynia Wang

Kościół Górski Naszego Zbawiciela (nazywany powszechnie Kościołem Wang lub Świątynią Wang). Jest to ewangelicki kościół parafialny przeniesiony w 1842 z miejscowości Vang, leżącej nad jeziorem Vangsmjøsa w Norwegii do Karpacza. Kościół został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku z sosnowych bali (kościół klepkowy – słupowy) w miejscowości Vang w południowej Norwegii. W 1841 rozebraną …

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Więcej na temat cookies
Ok